مخابرات

 

  کاربر مهمان، خوش آمديد!
       

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


 
 
آنومالي چيست؟
 

  نوشته شده توسط روزبه كاظمياندر تاریخ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲  
 
آنومالی چیست؟

آنومالی زاویه ای است که از آن برای توصیف حرکت یک جسم در مدار بیضی شکل استفاده می شود. آنومالی به اشکال مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از : آنومالی حقیقی ، آنومالی متوسط و آنومالی خارج از مرکز.

آنومالی متوسط (Mean anomaly) در مکانیک سماوی پارامتری است که موقعیت و زمان حرکت جرم سماوی در مدار کپلر را شرح می‌دهد.

آنومالی متوسط مبنی بر این واقعیت است که نواحی مساوی به مرکز فواصل مساوی از زمان متمایل هستند. آنومالی متوسط بطور یکنواخت در هر مدار از ۰ تا 2\pi رادیان افزایش می‌یابد. با این حال، آنومالی متوسط یک زاویه نمی‌باشد.

آنومالی متوسط معمولاً با حرف M و با فرمول زیر نشان داده می‌شود:

 M =  n \, t =  \sqrt{\frac{ G( M_\star \! + \!m ) } {a^3}} \,t

در این فرمول n حرکت میانگین، a طول مدار نیم قطر بزرگ، M_\star و m جرم‌های در حال چرخش و G ثابت گرانش می‌باشند. 
 
 
 
 
مطالب پیشین
 

     
 
  
 

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by rk-ict
Design By : wWw.Theme-Designer.Com